Inventar rural | A rural inventory

M-am născut în satul Crăiești, județul Galați, și am locuit acolo până la vârsta de 19 ani, când am plecat la facultate. Acum merg acasă pentru a-mi vizita părinții și pentru a-mi actualiza inventarul meu rural. Ultima vizită am făcut-o la mijlocul lunii aprilie 2019.

I was born in Crăiești village, Galati County, Romania and I lived there until my 19th birthday, when I went to the university. Now I go home to visit my parents and to update my rural inventory. I made my last visit in mid-April 2019.

O biserică aflată în construcții.
O stație dezgolită.
O școală cu varul proaspăt pe pereți.
O râpă cât o mare.
O grădiniță într-o școală veche.
Cinci magazine.

A church under construction.
A naked station.
A school with fresh lime on the walls.
A ravine as big as a sea.
A kindergarten in an old school.
Five village stores.

O clopotniță cu geamul spart.
O casă arsă și mai multe părăsite.
O ciupercă roșie cu pete albe.
Trei căruțe-n calea mea.

A bell tower with a broken window.
A burned house and a lot of abandoned ones.
A red mushroom with white spots.
Three carts in my way.

Un teren de fotbal.
Un cămin cultural fără scenă.
Un dispensar și un doctor.
Un cimitir și sute de morți.
Un câine pe prispa stăpânei moarte.
Număr cinci stâlpi cu drapelul pe ei.  

A football field.
A cultural house without a scene.
A dispensary and a doctor.
A cemetery and hundreds of deads.
A dog on the doorstep of the dead master’s house.
I count five pillars with the flag on them.

O eoliană în vârf de deal.
O stână mai la dreapta.
Un bărbat coboară-n vale.
Trei drumuri duc spre centru.

A wind turbine on the hilltop.
A sheepfold on the right.
A man coming down from the valley.
Three roads lead to the centre.

Nicio bibliotecă.
Un târg gol.  
Un bar cu ușa-nchisă.
Un lătrat de câine.

Not even a library.
An empty market.
A bar with the door closed.
A bark of a dog.

https://www.instagram.com/p/Bwo9smjJRug/

One thought on “Inventar rural | A rural inventory

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: