Things to do in Kos Island (1)

Kos Island is a Greek Island, part of the Dodecanese Islands, being, in fact, closer to mainland Turkey than to Greece. You can get here by plane (direct flights or stopover in Athens), by ferry or by car if you come through Bodrum (Turkey). I discovered the island of Kos (aka the island of bicycles) 11 years ago and since then almost every summer I have made a stop at the warm and calm beaches from Kos (read this Greece is my home during the summer). Because during these years I traveled all around the island (40 by 8 km) and I tried various tourist experiences, now I’m doing a summary that I decided to share with you.

Insula Kos este o insulă grecească care se înscrie în categoria Insulelor Dodecaneze, fiind, de fapt, mai aproape de Turcia continentală decât de Grecia. Poți ajunge aici cu avionul (cursă directă sau cu escală în Atena), cu vaporul sau cu mașina, dacă vii prin Bodrum (Turcia). Am descoperit insula Kos sau insula bicicletelor acum 11 ani și de atunci mai în fiecare vară, în drumul meu, am făcut și o oprire la plajele călduroase și calme de aici (citește Grecia mi-e acasă pe timp de vară). Pentru că în acești ani am străbătut insula în lung și-n lat (are 40 pe 8 km) și am încercat diverse experiențe turistice, acum fac un rezumat pe care-l împărtășesc cu voi.

Tourist in Kos Island/Turiști în Kos

Have a drink in the Old Town

Încearcă o băutură locală în orașul vechi 

The historical centre of Kow Town is the place where you can observe the clash between the various peoples who once dominated the island of Kos. From Greek mythology supported by Hercules and King Charmilos, the influence of the Roman Empire, the Crusades and the Venetian imprint, Ottoman Greece to the present represented by modern infrastructure.

Centrul istoric din Kow Town este locul în care se observă ciocnirea dintre diversele popoare care au dominat, la un moment dat, insula Kos. De la mitologia greacă susținută de Hercule și regele Charmilos, influența Imperiului Roman, Cruciadele și amprenta venețiană, Grecia Otomană până în prezentul reprezentat de infrastructura modernă. 

Old Town Kos/Orașul Vechi Kos

Buy souvenirs and try fish spa

Cumpără suveniruri și încearcă fish spa

On the streets near the historical center you will find, on the ground floor of the houses, hundreds of shops with souvenirs, clothes and spices. You can stop at a restaurant or bar for a snack or relax at a fish spa.

Pe străzile din apropierea centrului istoric o să găsești, la parterul caselor, sute de magazine cu suveniruri, haine și condimente. Te poți opri la un restaurant sau la un bar pentru un frappe sau te poți relaxa la un fish spa.


Relax in 50 degree Celsius water

Relaxează-te în apa de 50 de grade

Kos Island is a volcanic island and, therefore, on the southeast side of the island, 13 kilometers from the town, there is a thermal lake, where the water reaches between 30 and 50 degrees Celsius. Besides the therapeutic properties of water, in the area you will find a wild landscape, full of rocks, the result of the tectonic discord and volcanic eruptions of millions of years ago. The place can also be visited by night, when the experience becomes even more amazing.

Insula Kos este o insulă vulcanică și, de aceea, pe partea de sud-est a insulei, la 13 kilometri de oraș, există un lac termal, în care apa atinge între 30 și 50 de grade celsius. Pe lângă proprietățile terapeutice ale apei, în zonă o să regăsești un peisaj sălbatic, plin de roci, rezultatul erupțiilor vulcanice de acum milioane de ani. Locul poate fi vizitat și pe timp de noapte, atunci când experiența devine și mai uimitoare.


Be romantic on the beaches of Tigkaki

Fii romantic pe plajele din Tigkaki

The main reason why thousands of tourists spend their summer on the Kos island is represented by the complex offer of beaches. Depending on your preferences and place of accommodation, you can find beaches full of sand or, at the opposite pole, with large rocks; wild beaches, beaches for nudists, landscaped beaches, beaches with deep and clear water or beaches where you can go even 5-10 meters in the sea, and the water will not exceed half of the body. See more here. However, you should reach the beaches of Tigkaki because they are gorgeous!

Principalul motiv pentru care mii de turiști ajung anul în insula Kos este reprezentat de oferta complexă de plaje. În funcție de preferințe și de locul de cazare, poți găsi plaje pline cu nisip sau, la polul opus, cu pietre mari, plaje sălbatice, plaje pentru nudiști, plaje amenajate, plaje cu apa adâncă și clară sau plaje în care poți merge 5-10 metri în mare, iar apa n-o să depășească jumătatea corpului. Ar trebui, totuși, să ajungeți la plajele din Tigaki fiindcă sunt superbe!


Visit Aliki Tigkaki and take photos of famingos

Vizitează lacul sărat din Tigkaki și fotografiază flamingo

The Tigkaki salt lake (Aliki Tigkaki) worked as a salt producer until 1989, and now has the status of protected area of ​​Kos island. It is located on the north coast of the island and is supplied with both freshwater and seawater. During the summer you can watch the seagulls, and between October-March you can photograph the flamingos.

Lacul de sare Tigaki (Aliki Tigaki) a funcționat ca producător de sare până în 1989, iar acum are statut de arie protejată a insulei Kos. Se află pe coasta de nord a insulei și este alimentat atât cu apă dulce, cât și cu apă din mare. Pe timp de vară poți urmări pescărușii, iar în perioada octombrie-martie poți fotografia flamingo.


Go in a fishing trip with local fishermans

Mergi într-o excursie de pescuit

Among the most authentic experiences on the island is the fishing trip organized by traditional fishermen. The only boat in the harbour that provides fishing trips is that of Captain Tasos, the oldest fisherman on the island.  Every day, you can go fishing, for four hours, with a young team, who learned the skills from Captain Tasos, and, if you’re lucky, maybe you will catch an octopus. At the end of the trip, the team on the boat prepares your fish and you can go to a restaurant recommended by them and there they will cook your fish for free. Check here.

Printre experiențele cele mai autentice de pe insulă se regăsește și excursia de pescuit organizată de pescarii cu tradiție. Singura barcă din port care asigură astfel de excursii este cea a căpitanului Tasos, cel mai bătrân pescar de pe insulă. Poți merge în fiecare zi, timp de patru ore, la pescuit cu o echipă tânără, care a învățat de la căpitanul Tasos, și, dacă ești norocos, poate prinzi și o caracatiță. La final, echipa de pe barcă îți pregătește peștele și poți merge la un restaurant recomandat de ei și acolo îți vor găti peștele pe gratis. Vezi mai multe aici.


If these 6 things to do in Kos have convinced you to go to the island of Kos, then the next ones that I will publish on teoderascu.com will make you buy an one-way ticket to Kos. Follow my adventure on the island and on my Instagram account. See you on the beach!

Dacă aceste 6 lucruri te-au convins să mergi pe insula Kos, atunci următoarele pe care le pregătesc și pe care le voi publica tot pe teoderascu.com te vor face să îți cumperi doar bilet dus. Urmărește aventura mea de pe insulă și pe contul meu de Instagram. Ne vedem la plajă!

See more on my Instagram profile
Vezi mai multe pe contul meu de Instagram

One thought on “Things to do in Kos Island (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: