Things to do in Kos Island (2)

This article continues the series Things to do in Kos Island, if you have arrived here without reading the first aticle please click here. Read&explore.

Acest articol continuă seria Things to do in Kos Island (Ce să faci în insula Kos), dacă ai ajuns aici fără să citești primul articol, te rog să dai click aici. Citește și explorează.

Take a history lesson

Află despre istoria locului

When you visit Kos Island for the first time it is polite to read about the local history, to want to know things about the Greek culture and, why not, to learn a few words. Say ‘Efharisto’ instead of ‘thank you’ and ‘Kalimera’ instead of ‘good morning’. For example, go and visit The Asclepios Sanctuary, the most important historical site on the island which dates back to the 4th century B.C. At the same time, the island also has one of the oldest trees in the world, the tree of Hippocrates, which is over 2,300 years old. It is said that it was planted by the Hippocrates himself and that the father of modern medicine trained his students in its shadow.

Când vizitezi insula Kos, pentru prima dată, este politicos să citești despre istoria locului, să vrei să cunoști cultura grecească și, de ce nu, să înveți câteva cuvinte. Să spui Efharisto în loc de mulțumesc și Kalimera în loc de bună ziua. De exemplu, mergi și vizitează Sanctuarul Asclepios, cel mai important sit istoric de pe insulă care datează din secolul al IV-lea înainte de Hristos. Totodată, pe insulă se află și unul dintre cei bătrâni copaci din lume, copacul lui Hipocrate, care are peste 2.300 de ani. Se spune că acesta a fost plantat chiar de Hipocrate și că la umbra lui părintele medicinei își instruia studenții. 

Try water-sports

Încearcă sporturile de apă

Because water is the highlight of your vacation in Kos, in addition to relaxing on the beaches, I recommend you to try water sports. Parasailing is the most impressive way to explore the water surface, and diving and snorkelling help you to meet marine animals. In August and September the water is very warm and more suitable for diving. The price is from 65 euros per person for 20-30 minutes of diving.

Pentru că apa este vedeta vacanței tale în Kos, pe lângă relaxarea de pe plaje, îți recomand să încerci și sporturile de apă. Parasailing este modalitatea cea mai impresionantă de a explora întinderea de apă, iar scufundările și snorkelling te-ajută să întâlnești animalele marine. În lunile august și septembrie apa este foarte caldă și potrivită pentru scufundări. Prețul pronește de la 65 de euro de persoană pentru 20-30 de minute de scufundări.

One day trip to Turkey

Excursie de o zi în Turcia

Kos island is much closer to mainland Turkey than to Greece. Therefore, it’s a good opportunity to cross the border and tick Turkey on your travel list. In the morning, at 9-10, you will leave Kos and you will return from Bodrum to Kos around 4-5pm. In Bodrum you will have the chance to visit the ruins of the Mausoleum in Halicarnassus, one of the Seven Wonders of the Ancient World. You have to arm yourself with patience, because when you will return you might wait in line for 1-2 hours at Passport Control. You can also try to travel around by ships and boats. In the harbour, you will find many offers, but usually include visits to 2-3 different islands. For mini-cruise and fishing trip try Captain Tasos.

Insula Kos este mult mai aproape de Turcia continentală decât de Grecia. Prin urmare, este o ocazie numai bună să treci granița și să bifezi și Turcia pe lista ta de călătorii. Plecarea spre Bodrum se face dimineața, pe la 9-10, iar întoarcerea pe la 4-5 după amiaza. În Bodrum o să poți vizita ruinele Mausoleului din Halicarnas, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Trebuie să te înarmezi, însă, cu răbdare, fiindcă la întoarcere vei sta la coadă la vamă. De asemenea, poți încerca să călătorești pe mare cu vapoarele din port. Vei găsi multe oferte, însă de obicei includ vizitele la 2-3 insule diferite. Pentru mini-croaziere și curse de pescuit apelează la Captain Tasos.

Catch the sunrise and sunset

Prinde răsăritul și apusul

At least once, it’s worth waking up before sunrise, going to the beach (or from boat) and watching the sunrise. The dance between the rays of the sun and the waves is enchanting. For sunset, the best view is from the village of Zia or from the ruins of the Palio Pily Castle.

Măcar într-o singură zi merită să te trezești înainte de răsărit, să mergi pe plajă sau pe o barcă și să urmărești răsăritul. Dansul dintre razele soarelui și valurile mării este fermecător. Pentru apus, cea mai bună priveliște o ai din satul Zia sau de pe ruinele castelului Palio Pily.

Take a train ticket and explore

Ia un bilet de tren și explorează

The heat can cause you a tiredness and therefore you feel like you are not in the mood to explore the city, especially during the day. But trains are a very good option. A ticket costs around 5-8 euros, and the route takes 20-30 minutes. You will receive useful information and you will have the opportunity to take pictures with a summer backgroud.

Căldura îți poate provoca o stare de oboseală și de aceea simți că nu ai chef să explorezi orașul, mai ales pe timp de zi. Însă trenurile sunt o opțiune foarte bună. Un bilet costă în jur de 5-8 euro, iar traseul durează 20-30 de minute. Vei primi informații utile și vei avea ocazia să faci fotografii cu un fundal văratic.

Look through the Castle’s window

Privește prin fereastra castelului

At 17 kilometers from Kos Town, you will find the most beautiful view of the sea. I recommend you to go and take a picture at the “window” of the Byzantine castle Palio Pily after 5-6 p.m., when the sunlight is not very strong. In the forest near you will find the old village and a small church.

La 17 kilometri de orașul Kos, o să găsești cea mai frumoasă priveliște asupra mării. Îți recomand să mergi și să te fotografiezi la „fereastra” castelului bizantin Palio Pily după ora 5-6, când lumina soarelui nu este foarte puternică. În pădurea din zonă o să găsești și vechiul sat și o mică biserică.

Bonus

Go to the beach again and again

From morning until 12 p.m. and from 5 until evening you should explore the beaches on the island. Another recommendation, after that one from the first article, is the Paradise beach, where the sand is very soft and the water is very clear. The surrounding landscape will make you stay there as long as possible and maybe to rent an apartment in Kos for the rest of your life.

Mergi din nou la plajă

De dimineață până la ora 12 și de la 5 până spre seară ar trebui să explorezi plajele de pe insulă. O altă recomandare, după cea din primul articol, este plaja „Paradise”, acolo unde nisipul este foarte fin, iar apa-i foarte clară. Peisajul din jur te va face să rămâi acolo cât mai mult și poate te va convinge să închiriezi un apartament in Kos pentru restul vieții.

See more on my Instagram profile
Vezi mai multe pe contul meu de Instagram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: