about me


My name is Ionuț Teoderașcu and I am a licensed student and traveler. After three years of intense studying and cultural activities, I got my bachelor degree in Journalism, at the ‘Alexandru Ioan Cuza’ University of Iași. During my studies, I have been a member (and then the president) of the Student Journalists Association, the one who started to organise, nine years ago, the ‘Romanian Movie Nights’ festival, the largest festival in the country dedicated exclusively of the Romanian film. I have been reporter for Opinia Studenteasca magazine, the strictest and most long-standing student writing press in Romania. Also, I have been the official photographer at two Formula Student competition, in the Netherlands and Italy, from the TUIAȘI Racing team.


Mă numesc Ionuț Teoderașcu, de meserie student și călător, dar nu oricum, ci licențiat. După trei ani de studiu și de activități intense și diverse, mi-am obținut licența în jurnalism, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În 2018 am plecat de pe colinele ieșene, după ce am construit amintiri și am luat tot ce era mai bun de la Asociația Studenților Jurnaliști, cea care a inițiat, acum nouă ani, festivalul Serile Filmului Românesc, cel mai mare festival din țară dedicat exclusiv filmului românesc. Am făcut parte ca reporter din redacția Opinia Studențească, cea mai strictă și mai longevivă redacție studențească de presă scrisă din România și am fost fotograf oficial la două competiții marca Formula Student, în Olanda și Italia, din partea echipei TUIAȘI Racing.


I called myself a licensed traveler because I work in the NGO Zig Zag through Romania [Zig Zag prin România], an association that deals with the promotion of Romanian as a tourist destination through a five-year journey through the country.


Mă numesc călător licențiat pentru că activez în ONG-ul Zig Zag prin România, asociație care se ocupă cu promovarea României ca destinație turistică printr-o călătorie de cinci ani prin toate cele 41 de județe ale țării.

Currently, I am a postgraduate student and I am studying documentary photography and photojournalism in London at the University of Westminster. I came to the UK to be involved in another education system and, of course, to learn. In December 2018, my photos were displayed for the first time on the wall. The first photo exhibition was entitled: ‘0.16% – An Exercise of Democracy‘. The second exhibition started from a project I am currently working on (‘If I had stayed home‘), but it was materialized through 12 ‘non-moment’ photographs about Brexit and Romanians (‘Waiting for Brexit‘). I hope that after finishing my studies I will go back to Romania to start changing the things that I didn’t like.


Acum sunt masterand și studiez fotografia documentară și fotojurnalismul în Londra, la University of Westminster. Am venit în Marea Britanie pentru a cunoaște și un alt sistem de învățământ și, desigur, pentru a învăța. În decembrie 2018, fotografiile mele au fost expuse, pentru prima dată, pe perete. Prima expoziție fotografică s-a intitulat: `0,16% — An Exercise of Democracy’. A doua expoziție a pornit de la un proiect la care lucrez în prezent („Dacă stăteam acasă”aici foto și detalii), însă s-a materializat prin 12 fotografii „non-moment” despre Brexit și români (‘Waiting for Brexit’). Sper ca după finalizarea studiilor să mă întorc în România și să încep să schimb lucrurile care nu mi-au plăcut.


I created this website to tell you about my student and traveler life, about volunteering, tea, friends and tourism, about things, places and people I met. While you’re here, please be my guest, read, take notes (if applicable), add comments and share if you like. All with common sense and responsibility.


Am creat acest website pentru a vă povesti vouă despre meseriile de student și călător, despre voluntariat, ceai, prieteni și turism, despre lucrurile și oamenii care-mi fac viața mai frumoasă sau mai grea. Cât timp sunteți pe aici, simțiți-vă în largul vostru, citiți, luați notițe (dacă este cazul), adăugați comentarii și distribuiți. Totul cu bun simț și responsabilitate.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: